Vlaanderen Vrijwilligt

Belastingaangifte doen van vrijwilligersvergoedingen?

Het is weer zover! Voor 30 juni moeten we allemaal onze belastingaangifte op papier doen, voor Tax-on-web heb je tot 13 juli 2016. Maar hoe zit dat nu ook weer met vrijwilligersvergoedingen? Moeten die aangegeven worden? Het antwoord is: nee! Een vrijwilligersvergoeding dient om onkosten te compenseren; het is dus geen inkomen. Onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn vrijgesteld van belastingen, als de regels gevolgd werden. Je stelt als organisatie dus geen belastingfiche van vrijwilligersvergoedingen op.  De regels in een notendop

Vrijwilligersvacatures op de website van uw lokaal bestuur?

Waar kan ik als vrijwilliger aan de slag in mijn gemeente? Met die vraag zitten heel wat potentiële vrijwilligers. Wil jouw lokaal bestuur graag de weg tonen aan vrijwilligers naar kwaliteitsvolle vacatures op uw grondgebied? Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk bouwt aan een webapplicatie waarmee lokale besturen een selectie van lokale vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op hun eigen website kunnen tonen. De applicatie zou nog dit jaar beschikbaar zijn. Voordelen?

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Update: Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid 

Het Vlaams Regeerakkoord belooft werk te maken van een gecoördineerd vrijwilligerswerk. Vlaams Cultuurminister Sven Gatz maakt werk van dit gecoördineerd vrijwilligersbeleid. 26 maart werd de conceptnota aan de Vlaamse regering over het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Als Vlaams Steunpunt krijgen we een coördinerende rol toebedeeld bij het op poten zetten van dit project.  Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Contact