Gratis verzekering voor vrijwilligers

De Nationale Loterij financiert een gratis verzekering voor vrijwilligers. Je kan gebruik maken van deze verzekering via je provincie. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

 • De verzekering biedt waarborgen voor:
 • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen

Meer informatie over de gratis verzekering (externe link)

Gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor Brusselse organisaties volgt de VGC dit op.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

 • De verzekering biedt waarborgen voor:
 • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen

Lees deze brochure voor alle details

Wat verandert er?

Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd.

Heb je al een erkenningnummer?

 • Kijk eerst na of je erkenningsnummer nog geldig is op de website van Belfius.
 • Voor aangifte van activiteiten en schade-aangiftes kan je terecht bij Belfius. Vanaf 15/12 kan je hier je vrijwilligersdagen aanvragen voor 2018.
 • Voortaan kan je met je vragen terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je huidige erkenningsnummer blijft zeker geldig tot 31/12/2018.

 Heb je nog geen erkenningsnummer?

 • Voor een nieuw erkenningsnummer doe je hieronder je aanvraag. Je krijgt binnen 3 weken reactie. Met dit erkenningsnummer kan je minstens 3 dagen vooraf je specifieke activiteiten aangeven en verzekeren bij Belfius. Let op: je vrijwilligers zijn niet verzekerd als je de activiteiten niet vooraf doorgeeft, een erkenningsnummer alleen is niet voldoende!
Loading

Vragen?

Contacteer ons via verzekering@vsvw.be of bel op werkdagen tussen 9 en 17 uur naar 03/218 59 01

Lees ook:

Namenlijsten doorgeven aan de verzekering?

Sommige verzekeringsmaatschappijen werken met mandagen, anderen verwachten dat de organisatie een namenlijst doorgeeft aan de verzekeraar of de makelaar. Wat is het beste?  Ontdek meer…

Vraag je gratis vrijwilligersverzekering aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Ontdek meer…

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Goed verzekeren in 5 stappen

1. Bespreek de verzekeringen met je bestuur

 • Hoe ver gaan jullie in de bescherming van de vrijwilligers? Enkel burgerrechtelijke aansprakelijkheid of ook rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen?
 • Werk eventueel een regeling uit voor de financiering van de verzekering.
 • Denk na over wat je doet als de vrijwilliger schade lijdt en er geen tussenkomst van de verzekering is voorzien.

Ontdek meer…

Gratis vrijwilligersverzekering voor Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Lees verder

Administratief genie gezocht

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werft aan:

De Gratis Collectieve Verzekering Vrijwilligerswerk wordt vanaf 1 januari 2018 aangeboden door de Vlaamse Overheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw staat in voor de uitvoering en de organisatie van deze collectieve verzekering.  Ontdek meer…

Verzekeringsplicht van de organisatie

De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun. Als een vrijwilliger een fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden of te herstellen én moet zich verplicht verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA-polis). Schade aan zichzelf – lichamelijke ongevallen – valt hier niet onder.

Opgelet! Niet elke verzekeraar voorziet ook een waarborg voor de aansprakelijkheid op weg naar de activiteit en terug. Je bespreekt dit best met je verzekeraar. Je bent en blijft aansprakelijk als organisatie, of dit nu in de waarborg zit of niet.

Tip: check ook de gratis Vlaams vrijwilligersverzekering 

Download een voorbeeld van een degelijke verzekeringspolis BA voor de organisatie

Schema verzekeringsplicht (Download PDF)

verzekeringsplicht

Grenzen aan immuniteit?

In sommige gevallen kan het zijn dat de vrijwilliger toch persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt:

 • Hij maakt telkens dezelfde fout, ook al werd daar al vaker op gewezen, bijvoorbeeld: materiaal laten rondslingeren, instructies negeren, …
 • Hij maakt een zware fout, bijvoorbeeld: de vrijwilliger is dronken tijdens het vrijwilligerswerk en veroorzaakt daardoor schade.
 • Hij pleegt bedrog of maakt met opzet een fout, bijvoorbeeld diefstal

Strafrechtelijke aansprakelijkheid valt nooit onder immuniteit. Een voorbeeld: de schending van de geheimhoudingsplicht door vrijwilligers. Let op, het is niet aan de organisatie om te bepalen dat een vrijwilliger niet langer immuun is. Dat is een beslissing van de rechter.

Uitzonderingen!

Bestuursvrijwilligers,

die met hun naam in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen als bestuurder van een vzw of stichting, zijn niet immuun voor hun activiteiten als bestuurder. Ze vallen hiervoor onder de bestuursaansprakelijkheid van de vzw-wetgeving. De organisatie kan hen wel extra beschermen door een speciale verzekering af te sluiten. Meer info over bestuursvrijwilligers

In feitelijke verenigingen,

los van een koepel en zonder betaald personeel, genieten vrijwilligers geen immuniteit! Deze organisaties hebben geen verzekeringsplicht. De vereniging kan wel een aantal beschermingsmaatregelen nemen:

 • De organisatie sluit een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af. Dit maakt de vrijwilligers niet immuun, maar zorgt wel voor betere bescherming.
 • De vrijwilliger sluit vrijwillig een individuele polis BA-privéleven af. Met deze ‘familiale polis’ is hij privé verzekerd voor schade aan derden door zijn fout.

De Verzekeringsplicht in het Decreet

Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk gaat nog een stapje verder met de verzekeringsplicht. Als je organisatie onder dit Decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor:

 • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;
 • de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;
 • de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk; beroepsziekten en besmetting.

De organisatie bepaalt zelf voor een stuk hoe de verzekering tegen materiële schade gestalte krijgt. Zorg ervoor dat je vrijwilligers goed ingelicht zijn.

Welke organisaties hebben verzekeringsplicht? (Download PDF)

verzekeringsplicht tabel

 

Enquete

Loading

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Contact