Vlaanderen Vrijwilligt

Bezorg vrijwilligers onvergetelijke feestdagen

We krijgen heel wat vragen van mensen die met de feestdagen willen vrijwilligen. Grijp die kans voor extra handen en maak een toffe vacature op www.vrijwilligerswerk.be! Stel je data goed in op de feestdagen en kies ‘korte opdracht’. Zo vinden kandidaten je gemakkelijker terug.

Maak een gratis vacature

Doe mee met Internationale Dag Vrijwilligerswerk

Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken, want dan is het de Internationale Dag Vrijwilligerswerk. In Vlaanderen zet het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw deze dag samen met jullie in de kijker. Gratis promomateriaal, een selfie-actie en veel meer…

Ontdek hoe je kan meedoen

Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen stijgen in 2017

In 2017 stijgt de vrijwilligersvergoeding: maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1.334,55 euro per jaar. In 2016 was dit nog maximum 32,71 euro per dag én een maximum van 1308,38 euro per jaar. Wij passen weldra onze modeldocumenten aan met deze nieuwe bedragen. Via onze nieuwsbrief blijf je steeds op de hoogte.

Lees alles over vergoedingen

Actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid definitief in de steigers

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz haar definitieve goedkeuring gegeven aan het traject voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Op 18 november 2016 keurt de Vlaamse Regering het actieplan definitief goed, na consultatie van de verschillende adviesraden. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject. Naast de Vlaamse zullen daar ook de federale en de lokale overheden bij betrokken worden. Ontdek meer…

www.vrijwilligerswerk.be: alles kan beter

Ruim een half jaar na de lancering van de vernieuwde vrijwilligerswerk.be zijn de ervaringen grotendeels positief. We krijgen daarnaast ook sterke feedback van gebruikers en daarmee gaan we aan de slag. Dit najaar staat er dan ook veel op stapel:  Ontdek meer…

Is dat nu vrijwilligerswerk of niet?

Tal van initiatieven worden gekoppeld aan het begrip vrijwilligerswerk, terwijl het vaak niet gaat om vrijwilligerswerk volgens onze vrijwilligerswet. De verklaring? De noemer vrijwilligerswerk kan een houvast bieden om activiteiten die men elders moeilijk kan catalogeren, onder te brengen.

Vaak goed bedoeld, maar door alles als ‘vrijwilligerswerk’ te bestempelen, krijgen mensen wel eens de illusie dat ze onder de bescherming van de vrijwilligerswet vallen, terwijl dit nu het zwakke en twijfelachtige punt is. Soms, ja, maar dus niet altijd. Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Contact