Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering: wat wel en wat niet?

De tijdelijke uitbreiding  van de Gratis Verzekering beschermt niemand tegen het Corona-virus.

Bekijk hier ons overzicht voor meer duidelijkheid.

Voor de lokale besturen

Nog op zoek naar een eenvoudig instrument om vrijwilligers en hulpvragen te beheren in tijden van deze Corona-crisis. Bekijk deze tutorial.

Aansluiten is eenvoudig en kost niks.

Niets missen over vrijwilligerswerk en lokale besturen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor de lokale besturen.

Jullie gegevens zijn veilig bij ons….

Trap er niet in: het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dient het vrijwilligerswerk, niet de commerce: wij bieden geen producten of reducties of wat dan ook aan….. En handige zakenjongens…. shame on you!

We delen geen gegevens, onder geen beding!

Update richtlijnen: organiseer geen kinderopvang!

Ook in het vrijwilligerswerk fysieke sociale afstand gerespecteerd moeten worden, geen groepen gemengd mogen worden en geen individuen in bestaande (gesloten) groepen mogen worden binnengebracht (bv geen kinderoppas in een gezin introduceren of eigen kinderopvang organiseren). In de spirit van elkaar helpen (wat prachtig is) lopen sommige initiatieven het risico deze principes over het hoofd te zien.

Meer info vind je hier.

Opgelet: elk initiatief van kinderopvang, baby-sit is aldus uitgesloten van de Gratis Verzekering!

Vragen van vrijwilligers kanaliseren?

Ja, hij is helemaal operationeel: het platform van ZukZuk: waar je als lokaal bestuur zowel hulpvragen als vrijwilligers kan laten registreren, bijhouden, en opvolgen. Je kan er gewoon zonder enige kost gebruik van maken.

Het steunpunt bereiken?

Het is een drukte van jewelste, dus bij voorkeur je vraag op mail zetten: info@vsvw.be.

Telefonisch enkel bereikbaar tussen 11.00 en 15.00 uur.

Spreek je boodschap in of bel terug. Dank voor het begrip.

En nog dit, de regels van de Vrijwilligerswet blijven onverminderd gelden!

Vrijwilligen tijdens de Corona-crisis?

Het wemelt van activiteit. De Vlaamse Regering lanceert Vlaanderen Helpt en dat is voor jou vrijwilliger, goed nieuws.

Lees hier om meer te weten over het initiatief. 

Voor je intekent, lees even onze verduidelijkingen over deze Verzekering.

Registreer jezelf als vrijwilliger, maar ENKEL als je al vrijwilligt, dus niet als je je gewoon hebt opgegeven!.

Een registratie kan  geschrapt worden. Hierover word je desgevallend per e-mail gecontacteerd.

Opgelet: medisch geschoold? Verpleegkundige? Dokter: dan registreer je beter rechtstreeks bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor iedereen die vrijwilligt,  volg deze instructies van het Rode Kruis Vlaanderen op. Handen wassen, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Volg de instructies van de overheid op! Hier vind je alvast concrete antwoorden op concrete vragen.
Je wil vrijwilligen maar weet niet goed waar? Raadpleeg de lijst (wordt voortdurend aangevuld)
Je bent als organisatie (en vallend onder toepassing van de Vrijwilligerswet) op zoek naar vrijwilligers: plaats hier je (tijdelijke) oproep.
Meer info, vragen? vlaanderenhelpt@vsvw.be

Vrijwilligers(organisaties) opgelet!

Vrijwilligen betekent vaak klaar staan voor de ander. Als die ander zorg nodig heeft of kwetsbaar is, moet je extra opletten en zorg dragen voor elkaar. Om het virus te beheersen. De Vlaamse overheid heeft een aantal raadgevingen op een rijtje gezet.

Houd je er aan. In ieders belang.

Vrijwilligerswerk en de maatregelen van de overheid in de strijd tegen Covid-19

Vrijwilligerswerk is per definitie een sociale bezigheid. En toch: weeg je engagement nu even goed af. Veel activiteiten kan je later laten doorgaan. Voor de vrijwilliger die mensen bezoekt, gezelschap biedt, of in enige zorgende functie: zorg ervoor dat je zelf geen besmettingshaard bent. Volg de instructies op, houd voldoende afstand.  Vraag hoe de organisatie je helpt te beschermen.

Laat je enkel leiden door betrouwbare informatie.

Vrijwilliger, dank je wel!

Heb je het dankwoord al gezien en gelezen? Dat is om de vrijwilliger van harte te danken!

DELEN MAAR

Dankwoord

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact