Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Een straffe oproep plaatsen voor De Warmste Week

De initiatieven en oproepen op De Warmste Week komen vlot binnen. Meet onze tips maak je je oproep meteen correct. Lees hier onze tips om dat vlot te doen.

Kracht

Dat is het thema van de Internationale Dag van de Vrijwilliger 2020.

Je kan het beeld van de campagne al gebruiken, de campagnesite  vullen we de komende periode stelselmatig.

IVD 2020 KRACHT

KB dat beperkte en tijdelijke verhoging van de kostenvergoeding regelt.

Geen goede regeling vinden we als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, maar hier is dan de regeling die voor een beperkte groep vrijwilligers en onder strikte voorwaarden een verhoging toelaat van het jaarlijks maximum. Deze regeling geldt enkel in 2020 en op voorwaarde dat:

  • er bewezen kan worden dat de vrijwilligers in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei actief waren
  • dat die vrijwilligers ingezet werden in de strijd tegen Corona
  • er moeten nog nadere richtlijnen worden bepaald
  • het geldt echter in essentie voor wie actief was in ‘essentiële diensten’

Let er dus op want niet alle mensen komen er voor in aanmerking.

De tekst van het KB kan je hier raadplegen.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers werd niet vooraf geraadpleegd over deze regeling.

Grote Survey Vlaanderen Helpt

Vrijwilligde je tijdens de Corona-crisis? Wilde je dat doen maar lukte het uiteindelijk niet?

De hoeveelheid Vrijwillige Energie die losbarstte vanaf maart 2020 was enorm en we willen daar meer over leren.
Daarom voeren we samen met de Universiteit Gent voeren we de Grote Survey Vlaanderen Helpt uit.

Een dik kwartier van je tijd kost je het.

Daarvoor hebben we je nodig. Vul deze bevraging in zodat je mee helpt om het vrijwilligerswerk in Vlaanderen nog beter in kaart te brengen.

Deze bevraging is een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, met samenwerking van de Universiteit Gent en met steun van de Vlaamse Overheid.

Slim Vrijwilligen geactualiseerd

Een nieuw kleedje, minder tekst. Zodat organisaties, verenigingen en lokale besturen snel en helder zicht krijgen op de regelgeving over vrijwilligerswerk.

We bieden dat zomaar aan, gratis, dus downloaden maar.

Je kan ook een beknopte versie downloaden, voor de vrijwilligers en kandidaat vrijwilligers, en om mensen goesting te geven om te vrijwilligen.

Vlaanderen hielp – bevraging lokale besturen

Je leidde vanuit je stad of gemeente het vrijwilligerswerk in tijden van Corona in goede banen? Vanuit het steunpunt proberen we zicht te krijgen op het volledige plaatje van de activiteiten en daarvoor hebben we jullie inbreng nodig.

Ongeveer toen  minuten van je dierbare tijd vragen we om de vragenlijst in te vullen.

Erg bedankt om je  inzichten met ons te delen.

De Warmste Week editie 2020

Binnenkort is het weer zover: De Warmste Week komt er aan. Voor wie de eigen vereniging, project, lokaal bestuur met een fijn initiatief mét meerwaarde in de kijker wil zetten, meer vrijwilligers aantrekken, is het een opportuniteit. Lees hier alvast de eerste briefing.

#VlaanderenHelpt

VlaanderenHelpt was een groot succes. De Vlaamse Ministers Jambon, Beke en Somers uiten hun diepste waardering. Lees het dankwoord hier.

Actualisering Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering keurde top 10 juli een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

Nieuwe bedragen kilometervergoedingen.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding gebruik privé-vervoer, namelijk 0,3542 euro/kilometer, dat is dus een verlaging ten opzichte van vorig jaar.

De omzendbrief kan je hier raadplegen.

 

De Warmste Week

Een ander concept, maar nog meer focus op vrijwilligen. Laat ons er een mooi verhaal van maken.

Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk: update

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan, voor ouderen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’ maar focust op ‘gezondheidsrisico’.

Het Charter is geactualiseerd op 31/08/2020. Je kan het hier raadplegen.

Kom nu dat bad uit

Covid-19 is eenvervelend ding. Het hield ons in ons kot, maar nu de maatregelen terug versoepelen, kan je ook de vrijwilligers terug verwelkomen.

Gebruik, stuur en deel ons kort tekstje gerust.

Wel steeds de bron vermelden.

Medische attesten opvragen in Vrijwilligersland?

We zien her en der papieren en attesten verschijnen waarbij organisaties aan hun vrijwilligers vragen een medische keuring voor te leggen. Is dat nu een goede manier van werken met zogenaamde risicovrijwilligers? We denken het niet, en waarom niet kan je hier lezen.

Nieuwe webinars ‘Veilig (her)opstarten met vrijwilligers’

Het regent maatregelen om het Coronavirus te bestrijden en in te dammen. Een kat vindt haar jongen niet meer tussen alle regels, adviezen etc. Wij bekeken alle informatie vanuit een  vrijwilligersvriendelijke  bril en geven je concrete tips om het vrijwilligerswerk in je organisatie of gemeente weer op de rails te zetten.

Donderdag 25 juni van 13h30 tot 15h: inschrijven

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact