Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

#VlaanderenHelpt

VlaanderenHelpt was een groot succes. De Vlaamse Ministers Jambon, Beke en Somers uiten hun diepste waardering. Lees het dankwoord hier.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: gesloten!

We sluiten de deuren om even van vakantie te genieten. Je zal dus zeker tot eind juli 2020 geen reactie krijgen van ons.

Geniet van de rust.

Actualisering Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering keurde top 10 juli een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

Nieuwe bedragen kilometervergoedingen.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een nieuw bedrag voor de kilometervergoeding gebruik privé-vervoer, namelijk 0,3542 euro/kilometer, dat is dus een verlaging ten opzichte van vorig jaar.

De omzendbrief kan je hier raadplegen.

 

De Warmste Week

Een ander concept, maar nog meer focus op vrijwilligen. Laat ons er een mooi verhaal van maken.

Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk gelanceerd

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan, voor ouderen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’ maar focust op ‘gezondheidsrisico’.

Vlaams Minister voor Welzijn Wouter Beke lanceerde vandaag het Charter, dat kan je hier downloaden.

Wie het hele persbericht wil nalezen, klikt hier.

Kom nu dat bad uit

Covid-19 is eenvervelend ding. Het hield ons in ons kot, maar nu de maatregelen terug versoepelen, kan je ook de vrijwilligers terug verwelkomen.

Gebruik, stuur en deel ons kort tekstje gerust.

Wel steeds de bron vermelden.

Medische attesten opvragen in Vrijwilligersland?

We zien her en der papieren en attesten verschijnen waarbij organisaties aan hun vrijwilligers vragen een medische keuring voor te leggen. Is dat nu een goede manier van werken met zogenaamde risicovrijwilligers? We denken het niet, en waarom niet kan je hier lezen.

Nieuwe webinars ‘Veilig (her)opstarten met vrijwilligers’

Het regent maatregelen om het Coronavirus te bestrijden en in te dammen. Een kat vindt haar jongen niet meer tussen alle regels, adviezen etc. Wij bekeken alle informatie vanuit een  vrijwilligersvriendelijke  bril en geven je concrete tips om het vrijwilligerswerk in je organisatie of gemeente weer op de rails te zetten.

Donderdag 25 juni van 13h30 tot 15h: inschrijven

Vrijwilligersfonds Covid-19 is een feit

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad een KB gepubliceerd dat een regeling treft, voor vrijwilligers die besmet worden met Covid-19 tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk.  De oorspronkelijke termijn (tot eind juli 2020) is verlengd tot eind augustus 2020.

Je kan het besluit hier lezen.

We maakten een overzichtelijke synthese van het KB, dat kan je hier raadplegen.

Opletten: houd je altijd aan de veiligheidsmaatregelen!

Geen vrijwilligers in commerciële instellingen en organisaties!

Op de Superkern werd akkoord gegeven opdat mensen ook in private rusthuizen kunnen vrijwilligen. De Regeling ligt voor advies bij de Raad van State, maar wij hopen dat ze even snel weer afgevoerd wordt.

Het is immers geen goed idee. Vrijwilligers moeten toch meer beschermd worden, niet? Lees hier het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Aanbevelingen vrijwilligerswerk – update (25/06/2020)

We merken dat heel wat organisaties en lokale besturen trappelen van ongeduld om weer aan de slag te gaan met hun vrijwilligers.

Sinds 8 juni 2020 is er wat meer mogelijk. Wel opletten hoe je de vrijwilligers benadert. Lees onze aanbevelingen hier.

Regeling Verenigingswerk dooft uit eind 2020

Het Grondwettelijk Hof velde vandaag (23/04/2020) een Arrest dat het KB dat o.a. het verenigingswerk regelt, vernietigt.  Het Verenigingswerk in deze vorm houdt dus op 31 december 2020 op te bestaan.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft altijd benadruk dat Verenigingswerk niet hetzelfde is als Vrijwilligerswerk, je kan het standpunt dat  we toen formuleerden er nog eens op nalezen.

Afwachten welk effect het verdwijnen van deze regeling zal hebben op het vrijwilligerswerk….

Volg één van onze webinars

Ons online vormingsaanbod is gelanceerd.

Aparte pagina Covid

Een nieuwe pagina: om alles te bundelen  over vrijwilligen en Corona.

Hier vind je alle info terug.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact