Weetjes over de Gratis Verzekering

1. De verzekering staat open voor een ruime waaier aan organisaties, op voorwaarde dat ze rechtmatig vrijwilligers kunnen inschakelen. Dus een vrijwilligersorganisatie in de zin van de vrijwilligerswet:

 • per definitie zonder winstoogmerk
 • organisaties, stichtingen, clubs, feitelijke verenigingen, projecten, initiatieven, en zo verder, maar geen openbare besturen

2. Het speelt geen rol of er één dan wel tientallen vrijwilligers worden ingezet, zolang het gaat om vrijwilligers in de zin van de vrijwilligerswet:

 • mensen die zich uit vrije wil inzetten (dus geen deelnemers, stagiairs, bezoekers, ‘passieve’ leden…)
 • mensen die niet bezoldigd worden voor hun inzet

3. Het speelt geen rol in welke sector je organisatie of vereniging zich situeert:

sport, milieu, welzijn, kunsten, socioculturele,… en ook de activiteiten kunnen ruim zijn. Omschrijf de activiteiten voldoende in je aanvraag voor een erkenning, dat maakt het makkelijker om alles juist in te schatten.

4. Het speelt geen rol dat je elders al verzekeringen hebt. De gratis verzekering zal deze niet allemaal kunnen vervangen, want:

 • de verzekering geldt maar voor 100 mandagen
 • de draagwijdte van de verzekering is beperkt en beschermt alleen de vrijwilligers:
  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden door de vrijwilliger)
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke Ongevallen (schade door een ongeval aan de vrijwilliger)
 • verdergaande bescherming wordt niet geboden, zoals een verzekering voor het gebruik van de eigen wagen door de vrijwilliger, eigen of ontleend materiaal, …
 • de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuursleden van een vzw, zit niet in deze verzekering
 • de verzekering tegen beroepsziekten (verplicht in Decreet Welzijn) zit niet in deze verzekering.

5. Wat je elders niet verzekerd krijgt, zal wellicht ook niet in de gratis verzekering zitten! Lees de uitsluitingen zeker ook na, want bepaalde risicovolle activiteiten, zoals gevaarlijke sporten of verbouwingen, zijn niet gedekt.

Is deze verzekering interessant voor ons?

Als je maar een beperkt aantal vrijwilligers hebt, tijdelijk of af en toe iets organiseert of een extra activiteit organiseert die buiten je gewone verzekering valt, dan is deze verzekering zeker nuttig voor jouw organisatie.

Voorbeeld: je sportclub werkt het hele jaar met vrijwilligers, maar organiseert een tornooi of extra evenement, waarbij meer vrijwilligers dan gewoonlijk worden ingeschakeld.

Voorbeeld: het plaatselijke straatcomité dat een rommelmarkt organiseert in de straat,…

Met andere woorden, deze verzekering helpt je een goede dekking te bieden aan de vrijwilligers, hetzij voor een beperkt aantal dagen.

Wat zijn de beperkingen van de gratis vrijwilligersverzekering?

1. Enkel vrijwilligers

Deze verzekering zal geen dekking bieden voor deelnemers of leden van de vereniging, enkel voor de vrijwilligers. De vrijwilliger onderscheidt zich omdat hij specifieke dingen doet voor de organisatie of vereniging.

Voorbeeld: Buurtvereniging de Grazende Koe organiseert een gezellig samenzijn en plaatst een springkasteel. Wie komt springen en er vanaf tuimelt, is geen vrijwilliger en zal dus niet verzekerd zijn. Bezoekers, deelnemers,… iedereen die geen actieve functie vervullen, zijn niet verzekerd.

2. Maximum 100 mandagen

Een mandag start vanaf het moment dat een vrijwilliger een activiteit aanvat. De vrijwilliger die 1 uur vrijwilligt, nuttigt 1 mandag, de vrijwilliger die 6 uren actief is zal ook een mandag kosten.

3. Een mandag kan je niet eindeloos rekken

Een mandag heeft betrekking op de betreffende kalenderdag. Schakel je vrijwilligers in voor een avondevenement of een activiteit die na het spookuur voortduurt (dus na middernacht) dan moet je dat aanrekenen als extra mandag.

Voorbeeld: twee vrijwilligers helpen tijdens een nachtwandeling door natuurgebied. Die wandeling start om 23.00 uur ’s avonds en duurt tot 1.00 uur de volgende ochtend. Je geeft dan 2 keer twee mandagen in.

Aanvragen of niet?

Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers, rep je dan naar het aanvraagformulier. Heb je al een eigen vrijwilligersverzekering en wil je hier bovenop gebruik maken van de gratis verzekering? Ook dat kan! Kijk voor je het formulier invult volgende zaken zeker na:

1. Heb je al een verzekering voor de vrijwilligers? Waarom teken je dan in voor de gratis verzekering?

Het is immers niet nuttig om een extra verzekering te sluiten en in feite een dubbele verzekering te hebben. Dat is geldverspilling! Gebruik de gratis verzekering eventueel aanvullend voor bijkomende activiteiten, maar dus niet dubbel.

2. Biedt je sector of federatie ook al een verzekering aan?

In sommige sectoren, zoals de sport of het amateurtoneel, de grote koepels van jeugdverenigingen, worden polissen aangeboden, die een dekking bieden op maat van de sector. Misschien dekken die polissen voldoende en biedt de gratis verzekering geen meerwaarde?

3. Specifieke bepalingen

Er zijn Decreten die verder gaan in de verzekeringsplicht dan de Federale Vrijwilligerswet. Zo vraag het Vlaams Decreet voor de autonome vrijwilligersorganisaties binnen het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin een ruimere verzekeringsbescherming voor de vrijwilligers dan de gratis verzekering biedt. De Gratis verzekering biedt momenteel geen volledige waarborg op dit vlak.

Vragen? Neem gerust contact.

Let op! Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Hou onze nieuwsbrief in de gaten. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje!

Bevraging Gratis vrijwilligersverzekering: lokale besturen

Loading

Bevraging gratis vrijwilligersverzekering: lokale besturen (2)

Loading

Verzekeringsplicht van de organisatie

De vrijwilligerswet en het decreet hebben de bedoeling vrijwilligers beter te beschermen. Ze lopen soms risico’s door hun vrijwilligerswerk, die te beperken zijn met een goede vrijwilligersverzekering. Heel wat organisaties hebben zelfs een verzekeringsplicht. In een apart luik leggen we in detail alles over vrijwilligers verzekeren uit.

Alles over vrijwilligers verzekeren

Alles over vrijwilligers verzekeren

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

De verzekering biedt waarborgen voor:

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen

Meer informatie over de gratis verzekering

Gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Je vindt hier alle nodige informatie over de gratis vrijwilligersverzekering. 

Let op! Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Hou onze nieuwsbrief in de gaten. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje!

In vogelvlucht:

Lees ook:

Verzekering aanvragen

Heb je vroeger al een erkenningsnummer gekregen?

Dit nummer blijft geldig tot 31/03/2019. Je kan dit voorjaar wel alleen activiteiten aangeven die plaatsvinden tot 31 maart.Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Hou anders onze nieuwsbrief in de gaten. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje! Je moet de aanvraag doen via het nieuwe digitale verzekeringsloket, dat dit voorjaar gelanceerd wordt. 

Ken je je erkenningsnummer niet meer? Contacteer ons via verzekering@vsvw.be.

Heb je nog geen erkenningsnummer voor je organisatie, dan doe je hieronder je aanvraag voor 1 maart 2019. 

Soms contacteren we je nog om extra verduidelijking te vragen na je aanvraag. Je krijgt binnen 3 weken sowieso reactie én een erkenningsnummer als je organisatie goedgekeurd wordt. Met dit erkenningsnummer moet je minstens 3 dagen vooraf je specifieke activiteiten aangeven en verzekeren bij Belfius, want het erkenningsnummer alleen is niet voldoende om je vrijwilligers te verzekeren. Let op: dit erkenningsnummer is uitzonderlijk slechts geldig voor activiteiten tot 31/03/2019. Nadien moet je een nieuwe aanvraag doen, volgens de nieuwe voorwaarden. Je krijgt hiervan bericht per e-mail. Let op: je kan geen erkenningsaanvraag doen tussen 1 en 27 maart. Vanaf 27 maart kan je direct terecht op het nieuwe loket. 

Brusselse organisaties doen hun aanvraag via de VGC.

Aanvraagformulier

Loading

Goed verzekerd?

Organisaties, verenigingen en natuurlijke personen kunnen zich tegen allerhande risico’s beschermen via heel wat verzekeringen. Tegen welke risico’s je verzekeringen afsluit, hangt af van de situatie en behoefte. De kostprijs zal afhangen van de soort organisatie, de activiteiten, het aantal vrijwilligers, de frequentie van het vrijwilligerswerk, het risicogehalte, … Organisaties, erkend als autonome vrijwilligersorganisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn, krijgen middelen voor de vrijwilligersverzekering. In andere gevallen is dit soms voorzien in de toegekende subsidies.  Bepaalde organisaties kunnen ook gebruik maken van de gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen.

Heb je nog geen vrijwilligersverzekering?

Als je organisatie nog geen verzekering heeft, neem je best meteen contact op met een verzekeringsmakelaar, -agent of -maatschappij. Organisaties die personeel tewerkstellen, kunnen hun eigen verzekeraar vragen de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden naar de vrijwilligers. Vraag verschillende offertes op en vergelijk deze met elkaar. 

 1. Bespreek de verzekeringen met je bestuur
 • Hoe ver gaan jullie in de bescherming van de vrijwilligers? Enkel burgerlijke aansprakelijkheid, of ook rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen?
 • Werk eventueel een regeling uit voor de financiering van de verzekering, bijvoorbeeld bij de berekening van de prijs van activiteiten, via lidgeld,…).
 • Denk na over wat je doet als de vrijwilliger schade lijdt en er geen tussenkomst van de verzekering is voorzien. Meestal gaat dat over materiële schade.
 1. Inventariseer wat je precies nodig hebt
 • Hoeveel vrijwilligers heb je?
 • Wat doen ze regelmatig, wat doen ze af en toe?
 • Zijn het vooral vaste of occasionele vrijwilligers?
 • Zet alle activiteiten op een rij: je doet er goed aan om al de activiteiten in de polis te laten opnemen.
 • Probeer de risico’s in te schatten, zodat je verzekeraar kan meedenken over de waarborgen.

Tip: als je vooral occasionele vrijwilligers hebt, ben je wellicht beter af met een verzekering die werkt met mandagen.

 1. Vraag verschillende offertes op en vergelijk
 • Kijk niet alleen naar de prijs.
 • Kijk na of alle gevraagde activiteiten effectief in de polis opgenomen zijn.
 • Kijk na of de vrijwilligers verzekerd zijn tijdens de activiteit én op weg naar en van de activiteit.
 • Onderstreep wat je niet begrijpt en vraag uitleg aan de verzekeraar of makelaar. Vraag door tot je het snapt.
 • Uitsluitingen zijn regels die de verzekeraar gebruikt om financiële tussenkomst bij een schadegeval te betwisten of weigeren. Kijk ze zeker na en vraag na wat je niet begrijpt.
 1. De verzekering is gesloten, en dan…
 • Stel een helder informatiedocument op, zodat iedereen weet waarvoor hij verzekerd is
 • Werk een procedure uit voor de melding van schadegevallen.
 • Haal de verzekeringspolis jaarlijks uit de lade om na te gaan of alles nog klopt.
 • Communiceer schriftelijk met je verzekeraar en vraag ook antwoorden op papier. Da’s nuttig in het geval van betwisting.

Heb je al een vrijwilligersverzekering?

Tijd om je verzekeringspolis nog eens van onder het stof te halen. Kijk even na of de inhoud van de verzekeringspolis nog overeenstemt met de werkelijkheid. Enkele tips om dit na te gaan: 

 1. Stemt het aantal verzekerde vrijwilligers overeen met de realiteit?
 • Kijk de in de polis getelde koppen na.
 • Kijk na of het aantal mandagen nog juist is.
 1. Zijn de activiteiten accuraat omschreven?

Elke organisatie verandert en ontwikkelt. Misschien doe je bepaalde activiteiten niet meer of heb je de activiteiten uitgebreid? Kijk zeker na of de verzekeringspolis garantie biedt en zo ruim mogelijk omschrijft welke activiteiten gedekt zijn.

Is de polis verouderd of niet meer up to date? Contacteer dan als de bliksem je verzekeraar.

Ben je niet zeker van de inhoud van je verzekeringspolis of begrijp je bepaalde zaken niet? Contacteer ons.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: sterker vrijwilligen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep.We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.We ondersteunen het vrijwilligerswerk met:

Ontdek meer…

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Voor wie?

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel. De organisatie kan elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, zoals:

 • een vzw of ivzw, denk aan De Roma, Borgerstein, Joka, …
 • een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van KVG, Femma, s-plus, …
 • een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
 • een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis

Wie is uitgesloten van de verzekering?

 • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
 • vrijwilligers die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur.

Let op! Vanaf 1/4/2019 starten we met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Hou onze nieuwsbrief in de gaten. Heb je een erkenningsnummer en registreerde je online? Dan mailen we je ten gepasten tijde alle info. Vraag nu nog geen nieuw erkenningsnummer aan, maar wacht op ons seintje!

Verzekeringsplicht?

De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun als ze actief zijn in een vzw of een afdeling van een vzw. Dit betekent: als een vrijwilliger een fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden én heeft verzekeringsplicht. Ze moet zich verplicht verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk – voor organisaties actief in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – gaat nog een stapje verder met onder meer een verzekeringsplicht voor materiële schade aan zichzelf, lichamelijke ongevallen, beroepsziekten en besmetting.

Let op! In feitelijke verenigingen, los van een koepel en zonder betaald personeel, genieten vrijwilligers geen immuniteit. Deze organisaties hebben geen verzekeringsplicht. Met de gratis verzekering voor vrijwilligers kunnen ze hun vrijwilligers toch gemakkelijk en goed beschermen. Lees alles over verzekeringsplicht van vrijwilligersorganisaties.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact