Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Iedereen gelijk voor de vrijwilligerswet! Teken de petitie nu!

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is tevreden met de wetswijziging op de vrijwilligerswet, zoals voorzien door Minister Maggie De Block. Deze wetswijziging benadrukt  onder meer dat vrijwilligersvergoedingen onkostenvergoedingen moeten zijn, en niet dienen om prestaties te vergoeden of om iets bij te verdienen. Ook de Hoge Raad voor Vrijwilligers is opgetogen over deze verduidelijking.

Op de ministerraad van 5 oktober vulde minister Kris Peeters deze wetswijziging echter aan met een hogere vergoeding voor bepaalde vrijwilligers, via artikel 12, een achterpoortje in de vrijwilligerswet. Het gaat over vrijwilligers in de sportsector, bij het niet-dringende ziekenvervoer en voor oppassers in de nacht- en dagopvang. Hij vraagt bijna een verdubbeling van de forfaitaire vergoeding: van 1364 euro naar 2500 euro. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is niet gelukkig met deze evolutie. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft bij meerderheid een negatief advies verstrekt.  Teken de petitie om 8 redenen

Hogere forfaitaire vergoeding in 2019 wegens indexering

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de kostenvergoeding voor vrijwilligers wegens indexering: maximum 34,71 euro per dag én een maximum van 1388,40 euro per jaar. In 2018 blijft dit maximum 34,03 euro per dag én een maximum van 1.361,23 euro per jaar. De niuewe modeldocumenten om de kostenvergoedingen te beheren staan online. Download ze gratis.

Lees alles over vergoedingen

Vorming voor lokale besturen: matching en inschakeling van kwetsbare vrijwilligers (19/11)

Hoe vind je vanuit het lokale bestuur een plek voor kwetsbare kandidaat vrijwilligers? Kunnen ze aan de slag in de eigen diensten? Zie je ook bij externe vrijwilligersorganisaties mogelijkheden? Hoe vergroot je hun slaagkansen in het vrijwilligerswerk? In deze gratis vorming op 19 november 2018 leer je kijken naar talenten van kwetsbare vrijwilligers. Je krijgt handvaten om een duurzame match te realiseren tussen kandidaat enerzijds en dienst van het lokale bestuur of organisatie anderzijds. 

Deze vorming kadert in het project Lokaal Vrijwilligen 2.0 dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met VVSG en Cera realiseert. Met dit project willen we lokale besturen inspireren in de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk. Programma en gratis inschrijven (alleen voor lokale besturen)

Jaarverslag Hoge Raad voor Vrijwilligers

In 2017 gaf de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) verschillende adviezen met een belangrijke impact op het vrijwilligerswerk, onder meer: Ontdek meer…

De Verklaring van Mechelen

Vermaatschappelijking van de zorg & vrijwilligerswerk

Download als PDF

Vermaatschappelijking wordt gedefineerd als het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Dat het vrijwilligerswerk een rol kan spelen bij vermaatschappelijking is evident. Tegelijk zien we dat vermaatschappelijking van de zorg steeds prominenter op de voorgrond komt, ook in het vrijwilligerswerk. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn we niet blind voor deze evolutie. Ontdek meer…

Zwieren we de Vrijwilligerswet dan gewoon in de prullenmand?

Antwerpen, 17 september 2018

Afgelopen vrijdag sprak de Ministerraad zich positief uit over een verhoging van de kostenvergoeding voor een aantal vrijwilligers; met name in de sportsector, bij het niet-dringende ziekenvervoer en voor oppassers in de nacht- en dagopvang. Het gaat bijna om een verdubbeling van de forfaitaire vergoeding: van 1364 euro naar 2500 euro. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is niet gelukkig met deze evolutie.  Ontdek meer…

Beheersovereenkomst voor het Vlaams Steunpunt

De Vlaamse Regering keurt 6 juli 2018 het ontwerp van overeenkomst goed tussen vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschap 2018-2022. Bedoeling is het huidige Vlaams Steunpunt te verbreden naar een Vlaams expertisecentrum vrijwilligerswerk. Het Steunpunt krijgt daarvoor een aantal bijkomende opdrachten, die worden verankerd door de nieuwe beheersovereenkomst. 
Download de beheersovereenkomst
Lees meer over het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid

 

1 op 8 gemeenten doen al mee met Vlaams Vrijwilligersnetwerk

Sinds de lancering eind 2016 traden al 36 lokale besturen toe tot het Vrijwilligersnetwerk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De insteek is simpel: elke vereniging zonder winstoogmerk of lokaal bestuur kan gratis en snel vrijwilligersvacatures ingeven op www.vrijwilligerswerk.be. De plaatselijke vacatures verschijnen dankzij tools.vrijwilligerswerk.be ook op de website van stad of gemeente. Ontdek hoe dit werkt

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact