Gratis verzekering

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.

Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering. Je kan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen, ook als Brusselse organisatie met Nederlands als voertaal.

Klachtenformulier erkenningsaanvraag gratis vrijwilligersverzekering
Dien hier je klacht in omtrent je erkenningsaanvraag voor de Gratis Vrijwilligersverzekering.
Je klacht betreft:(Vereist)
Vul in wat je al gedaan hebt om je erkenningsaanvraag mogelijk te maken of vlot te laten verlopen.
Hoe kunnen we aan je verwachtingen voldoen voor je erkenningsaanvraag (in de mate van wat wettelijk mogelijk is)?
Wanneer ik dit formulier indien, stem ik in met de privacyverklaring.(Vereist)

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief