Actualisering Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering keurde top 10 juli een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact