Arbeidszorg

Wat? Arbeidszorg biedt arbeid op maat aan personen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit. Arbeidszorg bevindt zich op het continuüm tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.

Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico’s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het verhoogt zo het algemeen welzijn en de maatschappelijke integratie van de arbeidszorgmedewerker.

Paul bewerkt hout in een houtatelier. Hij zaagt, schuurt en verft plankjes en assembleert ze tot CD-rekken. De productie wordt verkocht.

Annette sorteert de binnengekomen materialen van de Kringwinkel. Materiaal dat gerepareerd kan worden geeft ze door aan de reparatieploeg, wat stuk is belandt op de container, wat meteen verkoopbaar is, zet ze klaar voor de winkelploeg.

Conclusie: arbeidszorg is géén vrijwilligerswerk.

Waarom?

  • Omdat vrijwilligerswerk niet moet: de vrije wilsautonomie speelt mee, terwijl arbeidszorg een vorm van gestructureerde arbeid is.
  • Omdat vrijwilligers kunnen niet gesanctioneerd worden bij ‘no show’: in arbeidszorg kan het niet opdagen gepenaliseerd worden.
  • Omdat arbeidszorg wordt geregeld in een specifiek decreet.
  • Omdat binnen arbeidszorg worden mensen ingeschakeld in een specifiek ‘productie’ of dienstverleningsproces, dat is niet het geval bij vrijwilligerswerk.
  • Omdat arbeidszorg situeert zich binnen een arbeidsmarkttraject of binnen een zinvolle bezigheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief