Burgerinitiatieven

Wat? Een burgerinitiatief is een initiatief dat door een burger (of groep van burgers) wordt genomen om een probleem, thema of voorstel op de politieke agenda te zetten (lokaal, Vlaams, federaal, Europees) met als doel een oplossing of antwoord van de overheid op de situatie te bieden.

Thomas hoort dat er plannen zijn om in zijn wijk alle bomen te ontwortelen, zonder concrete plannen vanuit de gemeente om die te vervangen. Thomas start een petitie op, en organiseert acties in zijn straat en de wijk om de bewoners te mobiliseren en de gemeente te pogen overtuigen met een goed alternatief op de proppen te komen. Dit is een burgerinitiatief.

In Turnhout hebben een achttal mensen het initiatief genomen om ‘de koep’ te lanceren: zij ijveren voor meer sociale verbondenheid, nemen culturele initiatieven en volgen als burgerbeweging de politieke actualiteit op. Dit is een burgerinitiatief.

Vrijwilligers kunnen (vaak in hoedanigheid van feitelijke vereniging) vanzelfsprekend beschouwd worden als mogelijke actoren binnen burgerinitiatieven, maar ook hier weer kan je niet stellen dat elk burgerinitiatief onder het vrijwilligerswerk valt. Het is immers pas van zodra er minstens twee mensen de werking organiseren, er controle over uitoefenen,… dat je kan spreken over een feitelijke vereniging die onder de vrijwilligerswet valt.

Conclusie: onder bepaalde voorwaarden kan ‘Actief Burgerschap’ onder de noemer vrijwilligerswerk vallen. Elke vrijwilliger is bovendien een actief burger, maar niet elke actieve burger is een vrijwilliger.

Waarom?

  • Omdat vrijwilligerswerk in essentie gebeurt in ‘min of meer georganiseerd verband’.
  • Omdat vrijwilligerswerk mogelijk is in politieke of ideologisch georiënteerde settings, maar zich niet daartoe beperkt.
  • Omdat niet alle vrijwilligerswerk gericht is op veranderingen of aanpassingen aan het (politiek) bestel of beleid.

Terug naar het overzicht

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief