European Volunteer Center

CEV logo SMALL_COLOUR

Het European Volunteer Centre (CEV) is het Europees netwerk van meer dan 80 nationale, regionale en lokale organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen in heel Europa. Dit netwerk bundelt de krachten om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en promoten met ondermeer belangenbehartiging, kennisdeling en vorming.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is actief lid van het CEV; onze stafmedewerker Jan Verdée zetelt sinds november 2019 in de Raad van Bestuur. Meer details vind je op de website van het CEV of volg CEV op Facebook.

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief