Hoge Raad voor Vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is de federale adviesraad voor vrijwilligerswerk bij de FOD Sociale Zekerheid. De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger. Mensen kunnen er terecht met specifieke vragen over vrijwilligerswerk en wetgeving. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zit de Hoge Raad voor de komende mandaatsperiode. Lees alles over de Hoge Raad voor Vrijwilligers en hun adviezen op hun website.

Lees het activiteitenverslag 2017

Lees het Memorandum 2019

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief