Iedereen gelijk voor de vrijwilligerswet!

petitie-01

12 oktober 2018

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is tevreden met de wetswijziging op de vrijwilligerswet, zoals voorzien door Minister Maggie De Block. Deze wetswijziging benadrukt  onder meer dat vrijwilligersvergoedingen onkostenvergoedingen moeten zijn, en niet dienen om prestaties te vergoeden of om iets bij te verdienen. Ook de Hoge Raad voor Vrijwilligers is opgetogen over deze verduidelijking.

Op de ministerraad van 5 oktober vulde minister Kris Peeters deze wetswijziging echter aan met een hogere vergoeding voor bepaalde vrijwilligers, via artikel 12, een achterpoortje in de vrijwilligerswet. Het gaat over vrijwilligers in de sportsector, bij het niet-dringende ziekenvervoer en voor oppassers in de nacht- en dagopvang. Hij vraagt bijna een verdubbeling van de forfaitaire vergoeding: van 1364 euro naar 2500 euro. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is niet gelukkig met deze evolutie. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft bij meerderheid een negatief advies verstrekt. 

8 goede redenen om geen uitzonderingen toe te staan:

 1. Vrijwilligerswerk is onbezoldigd en dat moet zo blijven. De vergoedingen dienen om gemaakte kosten te dekken, niet om mensen iets te laten bijverdienen. Een verhoging van de vergoedingen ondergraaft de geest van de vrijwilligerswet.
 2. Hou het vrijwilligerswerk zuiver. Gaat het eigenlijk niet om vrijwilligerswerk? Dan kunnen deze mensen terecht in het verenigingswerk, dat op vraag van onder meer de sportsector in het leven geroepen is.
 3. Als de forfaitaire vergoeding onvoldoende is om alle kosten terug te betalen, kan men perfect gebruik maken van de reële vergoeding. Uitzonderingen zijn niet nodig.
 4. Niemand zegt dat vrijwilligers per keer dat ze een handje toesteken, het maximum dagbedrag van de forfaitaire vergoeding moeten krijgen. Een forfaitaire vergoeding houdt echt niet in dat je maar 40 keer per jaar kan vrijwilligen.
 5. De verhoging geeft de indruk dat sommige vrijwilligers belangrijker zijn dan andere; als waardering van de wetgever voor al die andere vrijwilligers kan dit tellen.
 6. Wat met organisaties die niet onder de regeling vallen? Krijgen we straks een wedloop met wie de hoogste vergoeding kan betalen? Kiezen we echt voor een vrijwilligerswerk in opbod?
 7. De verhoging botst ook met de principes van het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligerswerk, dat streeft naar een gelijke behandeling van vrijwilligers, ongeacht sector, taken of soort vereniging.
 8. Dit soort bricolage aan regels schept verwarring en onduidelijkheid, waardoor vrijwilligers bij een foute toepassing of interpretatie de dupe kunnen zijn.

Wij vragen dat  Minister Kris Peeters het wetsontwerp terug intrekt. Het opent achterpoortjes waar het vrijwilligerswerk niet mee gebaat is. Hou de regels duidelijk, en waardeer de eigenheid van vrijwilligerswerk zoals het echt is: onbezoldigd. Mensen helpen mensen met plezier. Daar staat geen prijs op. 

Deze organisaties ondertekenden ook de petitie

 • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • Socius
 • Plateforme francophone du volontariat
 • De Federatie
 • Netwerk Tegen Armoede
 • Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
 • Vlaams Welzijnsverbond

Bedankt! 1250 mensen ondertekenden de petitie.

Bedankt voor jullie steun. Dit is een hart onder de riem en een duidelijk signaal. Vermits het Ontwerp KB op 23 november 2018 in tweede lezing goedgekeurd werd door de Federale Ministerraad, zal het binnenkort – wellicht vanaf 1 januari 2019 – helaas toch van kracht worden. Lees ons opiniestuk hierover. 

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief