Is dat nu vrijwilligerswerk of niet?

Tal van initiatieven worden gekoppeld aan het begrip vrijwilligerswerk, terwijl het vaak niet gaat om vrijwilligerswerk volgens onze vrijwilligerswet. De verklaring? De noemer vrijwilligerswerk kan een houvast bieden om activiteiten die men elders moeilijk kan catalogeren, onder te brengen.

Vaak goed bedoeld, maar door alles als ‘vrijwilligerswerk’ te bestempelen, krijgen mensen wel eens de illusie dat ze onder de bescherming van de vrijwilligerswet vallen, terwijl dit nu het zwakke en twijfelachtige punt is. Soms, ja, maar dus niet altijd.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit daarom om de begrippen uit elkaar te houden, zonder blind te zijn voor ontwikkelingen in de samenleving en het feit dat er tal van waardevolle initiatieven bestaan of in ontwikkeling zijn die maatschappelijke meerwaarde bieden. Ze vallen alleen niet altijd onder de vrijwilligerswet, en die knoop willen we helpen ontwarren. We zoomen in op verschillende vormen van activiteiten, die vaak verward worden met vrijwilligerswerk.

1. Vrijwillige inzet
2. Informele zorg
3. Burgerinitiatieven
4. Vermaatschappelijking van de zorg
5. Mantelzorg
6. Vriendendienst
7. Goede daad
8. Arbeidszorg
9. Zelfhulp
10. (Maatschappelijke) stage
11. Werknemersvrijwilligerswerk
12. Gemeenschapsdienst
13. Volontourism
14. Vrijetijdswerk – verenigingswerk
15. Vrijwilligerswerk: wat is het dan wel?

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief