KB dat beperkte en tijdelijke verhoging van de kostenvergoeding regelt.

Geen goede regeling vinden we als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, maar hier is dan de regeling die voor een beperkte groep vrijwilligers en onder strikte voorwaarden een verhoging toelaat van het jaarlijks maximum. Deze regeling geldt enkel in 2020 en op voorwaarde dat:

  • er bewezen kan worden dat de vrijwilligers in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei actief waren
  • dat die vrijwilligers ingezet werden in de strijd tegen Corona
  • er moeten nog nadere richtlijnen worden bepaald
  • het geldt echter in essentie voor wie actief was in ‘essentiële diensten’

Let er dus op want niet alle mensen komen er voor in aanmerking.

De tekst van het KB kan je hier raadplegen.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers werd niet vooraf geraadpleegd over deze regeling.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief