Klachtenprocedure: voor of tegen?

Vervelend soms, zeurende vrijwilligers. Is een interne klachtenprocedure voor vrijwilligers een must voor een goed vrijwilligersmanagement? De meningen hierover zijn verdeeld. Laat ons wat plussen en minnen overlopen: 

Klachtenprocedure: voor

Veel organisaties zien een klachtenprocedure als kans om klachten op tijd op te sporen. Als vrijwilligers de interne klachtenprocedure kennen, kunnen ze hun grieven vroegtijdig en schriftelijk melden. Ze weten wie de contactpersoon is. Ze kunnen de termijn en de wijze waarop de klacht behandeld wordt inschatten. Een klachtenprocedure betekent ook dat de organisatie over conflicthantering heeft nagedacht. Hierdoor ben je als organisatie vaak beter voorbereid bij een klacht.

Klachtenprocedure: tegen

Toch zijn andere organisaties geen vragende partij voor een klachtenprocedure. Het kan vrijwilligers afschrikken. Of de organisatie is niet zeker welke aandachtspunten in zo’n klachtenprocedure moeten voorkomen. Soms wil niemand in de organisatie verantwoordelijk zijn voor de klachtenprocedure. Soms ontbreken tijd en middelen, of vinden vertrouwenspersonen van vrijwilligers het maar niks.

Conclusie: de beslissing om een klachtenprocedure op te nemen hangt af van de eigenheid van de organisatie en de vrijwilligers die er werken.

Tip: Organiseer een rondvraag bij je vrijwilligers. Bestaat er bij hen een vraag of behoefte naar een klachtenprocedure? Je zal snel het antwoord weten!

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief