Kwetsbare mensen

Hoe kan een organisatie respectvol als ze kwetsbare vrijwilligers inschakelt?Het project ‘Vrijwilligerswerk Versterkt’ van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Cera wil vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Dit project leverde heel wat bruikbaar materiaal op voor het werken met kwetsbare vrijwilligers.

 1. Tips en checklists om je te helpen uitzoeken of vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden in functie van kwetsbare mensen.
  Aan de hand van dit document kan je het vrijwilligersbeleid van je organisatie verder verfijnen.
  Download Hulpmiddelen (PDF)
 2. Aandachtspunten bij het inzetten van vrijwilligers voor/bij kwetsbare personen
  Niet elke vrijwilliger is geschikt om te werken met zogenaamde kwetsbare personen en/of groepen. Organisaties doen er goed aan een secuur vrijwilligersbeleid uit te tekenen.
  Download aandachtspunten (PDF)
 3. Getuigenis van een persoon met kwetsbare achtergrond
  Meer inzicht over hoe kwetsbare mensen zich voelen en wat hen extra kwetst begrijpen?
  Lees de getuigenis. (PDF)
 4. Werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen
  Is het mogelijk om vrijwilligers in te schakelen in het kader van verenigingen, activiteiten en projecten waarbij gepoogd wordt sociaal onrecht bij (oudere) mensen te bestrijden? Het antwoord hierop is volmondig ‘ja’. Ja, als het vrijwillig engagement een eigen specifieke dynamiek en kracht heeft die versterkend werkt ten aanzien van de ‘begunstigden’ van het vrijwilligerswerk en de samenleving in zijn totaliteit. Toch gaan we er best niet vanuit dat die vrije wil om zich te engageren alleen genoeg is om succes te garanderen. Vandaar dit werkmodel met 9 fiches.
  Download het werkmodel (PDF)
 5. Achtergrondtekst bij het werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen
  De achtergrondtekst biedt extra context en duiding bij het werkmodel succesvol vrijwilligen bij kwetsbare groepen.
  Download de achtergrondtekst (PDF)

Leestips:
Respectvol Vrijwilligen
Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief