Dit was onze Ledendag 2018

Ledendag

Vrijwilligerswerk en vermaatschappelijking

18 september 2018: dan was het onze derde ledendag waarop we meer dan 50 deelnemers mochten verwelkomen in Mechelen. Thema? Vrijwilligerswerk en vermaatschappelijking. Bekijk de presentaties, sfeerbeelden en lees bovenal onze ‘Verklaring van Mechelen’, een advies van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de aanwezige leden over Vermaatschappelijking van de Zorg en Vrijwilligerswerk.

Sfeerbeelden

Presentaties

De Verklaring van Mechelen

Vermaatschappelijking wordt gedefineerd als het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Dat het vrijwilligerswerk een rol kan spelen bij vermaatschappelijking is evident. Tegelijk zien we dat vermaatschappelijking van de zorg steeds prominenter op de voorgrond komt, ook in het vrijwilligerswerk. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn we niet blind voor deze evolutie. We zien het als onze opdracht om de mogelijkheden, grenzen en linken met het vrijwilligerswerk te verkennen en bewaken. Op de ledendag van 18 september 2018 te Mechelen stelden we daarom de verklaring van Mechelen op, betreffende vermaatschappelijking van de zorg en vrijwilligerswerk. In deze verklaring spreken we ons uit over aandachtspunten bij vermaatschappelijking van de zorg, in functie van het vrijwilligerswerk. Lees de volledige verklaring

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief