(Maatschappelijke) stage

Wat? Een stage impliceert dat mensen in een beroepspraktijk aan ervaringsleren doen.

Het gaat om het geheel aan geïndividualiseerde begeleidingssituaties en zelfstandige leersituaties tijdens een periode van ervaringsleren in de beroepspraktijk, waarbij de student zich inschakelt in de dagelijkse activiteiten van de stageplaats.

De maatschappelijke of sociale stage situeert zich binnen het kader van een opleidingsinstantie en heeft tot doel leerlingen of studenten de kans te geven ervaring op te doen binnen een (maatschappelijk verantwoorde) context: meehelpen, samenwerken,…binnen organisaties zonder winstoogmerk of met een sociale doelstelling. Een maatschappelijke stage is geen beroepsstage.

Kaat zit in het hoger secundair onderwijs en krijgt de kans zich een week in te zetten voor een project naar keuze. Kaat engageert zich in een rust- en verzorgingstehuis.

Conclusie: een (maatschappelijke) stage is géén vrijwilligerswerk.

Waarom?

  • Omdat de stagiair de stage dient te vervullen in het kader van de opleiding, het verwerven van een diploma, het voltooien van het curriculum,… De vrije wilsautonomie ontbreekt; er zit een verplichting in.
  • Omdat je je kan afvragen wie de organisator is: de onderwijsinstelling of de organisatie waar de stage wordt gelopen? Hier hangt nog veel te veel mist rond.

Terug naar het overzicht

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief