Mantelzorg

Wat? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Iedereen die regelmatig de zorg opneemt voor een familielid, vriend(in), buur of kennis die tijdelijk of permanent extra zorg nodig heeft, is mantelzorger.

Elisabeth gaat dagelijks langs bij haar schoonbroer, die sinds een jaar weduwnaar is en met de gezondheid sukkelt. Ze maakt zijn eten klaar en doet licht poetswerk in zijn appartement.

Conclusie: mantelzorg is een onderdeel van informele zorg, kan gezien worden als een concretisering van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg maar is géén vrijwilligerswerk.

Waarom?

  • Omdat vrijwilligerswerk in essentie gebeurt in ‘min of meer georganiseerd verband’.
  • Omdat vrijwilligerswerk als kenmerk heeft dat het zich buiten het gezins- of familieverband afspeelt, of in eerste instantie niet gericht is op mensen die men kent of tot de directe kring behoren van de vrijwilliger.
  • Omdat vrijwilligerswerk zich over verschillende domeinen en sectoren uitstrekt en zich niet beperkt tot activiteiten die aan zorgtaken zijn gelinkt.

Terug naar het overzicht

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief