Missie

“Sterker Vrijwilligen”

Het VSVW profileert zich als Vlaams sectoroverschrijdend expertisecentrum met betrekking tot vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Het biedt daartoe op een communicatieve en participatieve wijze een aanbod waarin een combinatie van wet- en regelgeving, actuele kennis & onderzoek, toegankelijke informatie en vorming, service, begeleiding op maat, gericht op een optimale ontplooiing en ontwikkeling (van de competenties) van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en lokale overheden.

Het VSVW zet zich in voor de promotie en de verdediging van het vrijwilligerswerk, zoals gedefinieerd door Belgische en Vlaamse overheden en voor de uiteenlopende waarden daaraan verbonden.

Daarmee wil het VSVW actief bijdragen aan een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief