Motiveer je vrijwilligers

Als begeleider van vrijwilligers speel je een vitale rol: motiveer jij je vrijwilligers en creëer je een motiverend klimaat? Motiveren is eigenlijk maatwerk: benader vrijwilligers met respect voor hun eigenheid. Met deze algemene tips kan je alvast aan de slag:

 1. Geef duidelijke verwachtingen aan je vrijwilligers mee
 2. Wees fair en consequent tegenover iedereen
 3. Je vrijwilligers zijn stakeholders. Hou rekening met hun verwachtingen in de organisatie.
 4. Ken en respecteer de eigenheid van elke vrijwilliger
 5. Pak blokkades die tussen de vrijwilligers en hun werk staan meteen aan
 6. Maak groei-ervaringen mogelijk voor de vrijwilligers
 7. Kom op voor participatie en inspraak van je vrijwilligers
 8. Toon erkenning en vertrouwen in je vrijwilligers.
 9. Werk aan een vertrouwensrelatie met je vrijwilligers
 10. Laat vrijwilligers zoveel mogelijk controle over hun eigen werkomgeving uitoefenen.
 11. Wees een rolmodel voor je vrijwilligers

 

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief