Samenlevingsdienst is geen vrijwilligerswerk

Het Platform Jongeren voor de Samenleving lanceerde op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger 2015 het idee om een Samenlevingsdienst wettelijk te verankeren. In de pers werd en wordt dit nog te vaak vertaald als ‘vrijwilligersdienst’ of ‘vrijwilligersjaar’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw wenst dat het concept van de Samenlevingsdienst niet onder de noemer vrijwilligerswerk gecatalogeerd wordt.

De samenlevingsdienst wordt immers beschouwd als een vorm van Community Service (burgerdienst, gemeenschapsdienst), zoals die in verschillende andere landen ingeburgerd is. De Samenlevingsdienst heeft vooral tot doel jongeren aan te sporen zich maatschappelijk te engageren in functie van verhoogde kansen op het gebied van ‘employability’ of het faciliteren van de toegang van (kwetsbare) jongeren tot de arbeidsmarkt.

Over het idee op zich spreekt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zich niet uit. Wel over het feit dat een Samenlevingsdienst niet getypeerd kan worden als vrijwilligerswerk en wel om de volgende redenen:

Vrijwilligerswerk heeft een andere rationaliteit en een andere finaliteit dan wat onder het concept Samenlevingsdienst valt. Een samenlevingsdienst is immers een traject dat mensen doorlopen, begeleid en gecontroleerd, mogelijk na een voorprogramma en selectie. Vrijwilligerswerk daarentegen is en blijft iets dat mensen doen uit vrije wil. Vrijwilligers moeten, met respect voor het aangegane engagement vrij zijn te kunnen experimenteren, weg kunnen gaan als de inzet hen niet meer zint en iets anders kunnen zoeken dat hen beter ligt. Binnen vrijwilligerswerk is de wilsautonomie van het individu een van de centrale gegevenheden.

Daarnaast mag niet vergeten worden dat jongeren binnen een Samenlevingsdienst, eens ze in dergelijk programma instappen, een vergoeding ontvangen die hoger is (300 euro per maand) dan de toegelaten maxima kostenvergoeding die in het vrijwilligerswerk mogelijk is. Alleen al omwille van dat laatste valt de Samenlevingsdienst buiten het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Maart 2015

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief