Visie op vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers begeleiden is één ding. In welke mate luisteren jullie echt naar vrijwilligers, geven jullie feedback, waarderen jullie vrijwilligers en krijgen ze inspraak? Dit heeft allemaal invloed op het begeleidingsklimaat in de organisatie. Vrijwilligersbeleid is echter zeker zo belangrijk om te zorgen dat vrijwilligers zich goed voelen én blijven plakken. En dat heeft vooral te maken met de organisatie zelf. Is er sprake van een visie op vrijwilligerswerk? En vindt die visie uiting in een beleid?


Een goede visie zet de krijtlijnen uit voor alle andere aspecten van het vrijwilligersbeleid:

 • werving en onthaal
 • taakinvulling
 • begeleiding
 • waardering en motivatie
 • .…

Het proces waarin de visie tot stand komt, zegt trouwens ook iets over de organisatie: is er ruimte voor discussie, inspraak en afstemming? Later is zo’n visietekst een bron van informatie voor vrijwilligers én medewerkers. Als houvast voor een doordachte visie, schuiven we 7 centrale vragen naar voor:

 1. Hoe kijkt de organisatie naar vrijwilligerswerk in de samenleving?
 2. Welke bijdragen leveren vrijwilligers aan de realisatie van de doelen van de organisatie?
 3. Welke positie en bevoegdheden hebben de vrijwilligers in de organisatie?
 4. Hoe autonoom mogen vrijwilligers hun taak opnemen?
 5. Hou houdt de organisatie er rekening mee dat het vrijwillig engagement zich afspeelt in de vrije tijd van de vrijwilliger?
 6. Wat is voor de vrijwilliger de meerwaarde om zich voor deze organisatie te engageren?
 7. Hoeveel tijd en middelen kan de organisatie besteden aan de aan ondersteuning en uitbouw van het vrijwilligerswerk?

De kunst is op deze vragen een antwoord te formuleren dat gedragen wordt door alle medewerkers. Hoe beter je daarin slaagt, hoe meer sleutels je in handen hebt om te komen tot een gedragen vrijwilligersbeleid. Dat vrijwilligersbeleid is dan niet meer dan de vertaling van de visie naar de praktijk.

Een ondoordacht vrijwilligersbeleid ligt vaak aan de basis van een mank lopende organisatie. De praktijk wijst uit dat organisaties die een attent vrijwilligersbeleid voeren, niet klagen over een tekort aan vrijwilligers.

Leestip: VSVw (ed) – In-Team

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief