Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Ondertekening samenwerkingsovereenkomt VVSG - VSVw, v.l.n.r. Wim Dries (voorzitter VVSG), Liliane Krokaert (voorzitter VSVw), Eva Hambach (directeur VSVw), Mieck Vos (directeur VVSG)

Vrijwilligers werken het liefst in hun buurt, dichtbij huis. Voor lokale besturen zijn ze van zeer groot belang: ze helpen bij allerlei activiteiten en zorgen zo voor meer sociale samenhang. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) gaan daarom nog beter samenwerken en willen zo het lokale vrijwilligerswerk versterken. Dat maken ze bekend naar aanleiding van 5 december, de Internationale Dag van de Vrijwilliger. De organisaties zetten hun samenwerking ook meteen op papier.

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomt VVSG – VSVw, v.l.n.r. Wim Dries (voorzitter VVSG), Liliane Krokaert (voorzitter VSVw), Eva Hambach (directeur VSVw), Mieck Vos (directeur VVSG)

Lokaal werkt

Steden en gemeenten zetten almaar meer in op het rijke verenigingsleven en vrijwilligerswerk dat zich aan hun voordeur afspeelt. Lokale besturen staan dicht bij de mensen, ze weten best wat er zich afspeelt en wie zich waarvoor inzet. ‘Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving, vrijwilligerswerk is van enorm belang voor steden en gemeenten. Tegelijk is het niet vrijblijvend en groeien de uitdagingen op het terrein, denk maar aan het werven van vrijwilligers.’ stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. De VVSG zal in de toekomst nog meer aandacht hebben voor het thema door samen met het VSVw en de gemeenten na te denken over tools en ondersteuningsinitiatieven (intervisiegroepen begeleiden, meer uitwisseling van  goede praktijken, …)

Focus op een optimale ontwikkeling van vrijwilligerswerk

Mensen doen bijna altijd aan vrijwilligerswerk in hun buurt: in verenigingen, straatcomités, maar ook bij het OCMW, stad of gemeente. Ze doen dit graag maar hebben vaak ook vragen. Het is belangrijk dat vrijwilligerswerk lokaal goed geregeld en ingebed is. Het VSVw ondersteunt de lokale besturen met informatie, advies, vorming, en instrumenten. De recente tool waarmee lokale besturen vacatures voor vrijwilligers kunnen promoten, is een concreet voorbeeld. Al meer dan 1 op 8 gemeenten maken daar gebruik van en hun aantal neemt toe. Inne Dierckx, vrijwilligerscoördinator in de gemeente Mol is enthousiast: ‘Deze tool laat toe dat vrijwilligers en verenigingen mekaar vinden, je ziet direct waarvoor je je kan inzetten en hoeveel tijd dit van je vraagt.’ Dit instrument aangevuld met een aanbod van vorming, ondersteuning, informatie en erkenning zorgt voor een prima samenwerking tussen de gemeente Mol en haar meer dan 400 verenigingen.

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid

Deze samenwerking past ook mooi in het Vlaams Vrijwilligersbeleid, dat een duidelijke link legt met het lokale beleid. Liliane Krokaert, voorzitter VSVw: ‘Er zijn heel wat goede praktijken bij de lokale besturen; heel wat lokale initiatieven dragen het vrijwilligerswerk een warm hart toe. Het VSVw blijft inzetten op het lokaal vrijwilligerswerk, ook in het kader van het Vlaams Vrijwilligersbeleid. Dat kan alleen met de steun van de VVSG. Wij zijn dan ook erg opgetogen met deze samenwerking.’

Meer info:

– VSVw: Eva Hambach, directeur VSVw, eva.hambach@vsvw.be, 0474 07 41 24

– VVSG: Nathalie Debast, VVSG-persverantwoordelijke, nathalie.debast@vvsg.be, 0497 31 80 77

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief