Zelfhulp

Wat? “Een zelfhulpgroep verenigt mensen met een gemeenschappelijk probleem of in een zelfde situatie om samen beter te worden.”

Het gaat meestal om minder gestructureerde verbanden van mensen die eenzelfde probleem, lot, of situatie delen en een behoefte hebben hierover samen te komen, te praten om zichzelf te versterken. Leden van een zelfhulpgroep vertrekken altijd in meerdere of mindere mate van ervaringsdeskundigheid over het thema dat hen verbindt.

Maurice heeft dwangmatige smetvrees, in die mate dat het zijn leven dreigt te beheersen. Hij blijft niet bij de pakken zitten en start een groep op met lotgenoten om het probleem onder elkaar te bespreken zodat de leden elkaar kunnen helpen om met dit probleem om te gaan.

Nina en Pien leven met hun vader, die zwaar aan alcohol verslaafd is. De kinderen worden aangeboden om gesprekken te voeren in een groep van kinderen en jongeren van ouders die aan alcoholisme lijden.

Conclusie: zelfhulp is géén vrijwilligerswerk.

Waarom?

  • Omdat vrijwilligerswerk in essentie gebeurt ten aanzien van ‘anderen’ zonder dat het rechtstreeks een voordeel oplevert voor de vrijwilliger (m.a.w. de vrijwilliger zelf kan niet de directe begunstigde zijn van zijn of haar engagement)
  • Bij zelfhulpgroepen kan wel gesproken worden van een grijze zone: van zodra de zelfhulpgroep anderen betrekt, zich richt op sensibilisering,…kan het evolueren naar vrijwilligerswerk.

Terug naar het overzicht

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief