EVC geprofileerd

Een inventarisatie van EVC in de praktijk

auteur(s):

Met het voorliggend onderzoek wil MOVISIE zicht krijgen op ervaringen en acties van mensen die hebben deelgenomen aan een EVC-training.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact