Vrijwillig verzorgd

auteur(s):

Dit onderzoek gaat over vrijwillige extramurale zorg. De twee centrale vragen van het onderzoek zijn: hoe kan vrijwillige extramurale zorg ondersteuning bieden aan burgers met een beperking en aan mantelzorgers en, wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de vrijwillige extramurale zorg?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

auteur(s):

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag wat de oorzaak is voor de tegenstelling tussen de geruststellende gegevens over het aantal vrijwilligers enerzijds en de bezorgdheden van bestuurders van organisaties over een tekort aan vrijwilligers anderzijds.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact