Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

De vergrijzing verzilverd?

Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk

auteur(s):

In dit onderzoek wordt het profiel geschetst van de oudere vrijwilligers in Vlaanderen, wordt nagegaan wat de kansen en de belemmeringen zijn van vrijwilligerswerk door ouderen en wordt gekeken of de vergrijzing een impact heeft op de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact