Beroepsmatig werken met vrijwilligers. Onderzoek naar vereiste deskundigheden

auteur(s):

Dit onderzoek werd opgezet om na te gaan welke taken beroepskrachten vervullen met betrekking tot vrijwilligers en wat hiervoor de vereiste deskundigheden zijn en werd nagegaan wat het belang is van het opnemen van het thema ‘verhouding beroepskracht-vrijwilliger’ in de opleiding en bijscholing van beroepskrachten.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zorg voor chronisch zieken

Informatiemap voor vrijwilligers

auteur(s):

Deze handleiding wil de activiteiten van vrijwilligers in de zorg voor chronisch zieken beter afstemmen op de behoeften van chronisch zieken.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Handboek Kwaliteitszorg voor lokale steunpunten vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vrijwilligers ambiëren kwaliteit.  Om die te bereiken is er nood aan adequate ondersteuning door vrijwilligerscentrales. Dit handboek wil vrijwilligerscentrales helpen om een adequate, kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Veelkleurig organiseren

Intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

‘Veelkleurig organiseren’ behandelt stapsgewijze hoe intercultureel management kan worden ingevoerd in vrijwilligersorganisaties om ervoor te zorgen dat ze meer multicultureel worden.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Oog voor vrijwilligers. Het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid

auteur(s):

In enkele hoofdstukken en een checklist schetst deze brochure de belangrijkste punten voor het opstellen van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Eerst denken, dan doen

auteur(s):

In deze handleiding voor projectmatig werken wordt getracht om, op basis van ervaringen in non-profit- en vrijwilligersorganisaties, de methode toegankelijk te maken.

Uitgavejaar: 1996
Type:

Trefwoord(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Begeleiding en scholing van vrijwilligers

auteur(s):

Module zes van de reeks ‘Werken met vrijwilligers’ behandelt de verschillende aspecten van het begeleiden van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Werving en selectie van vrijwilligers

auteur(s):

Module 5 van de reeks ‘Werken met vrijwilligers’ bespreekt de verschillende elementen van een goede wervingscampagne.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid binnen een organisatie

auteur(s):

Module 4 van de reeks ‘Werken met vrijwilligers’ bespreekt de noodzaak en de verschillende elementen van een vrijwilligersbeleid.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. (Samen)werken met vrijwilligers

auteur(s):

Module 3 van de reeks ‘Werken met vrijwilligers’ heeft het over de verschillende aspecten van het samenwerken met vrijwilligers

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Vrijwilligerswerk nu en in de toekomst

auteur(s):

Module 2 van de reeks ‘Werken met vrijwilligers’ handelt over: de maatschappelijke positie van het vrijwilligerswerk, de geschiedenis ervan en de verschillende visies op vrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Kenmerken en motieven van vrijwilligers(werk)

auteur(s):

Module 1 van de reeks ‘Werken met vrijwilligers behandelt de onderwerpen: definitie van vrijwilligerswerk, kenmerken van vrijwilligerswerk en motieven voor vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Werken met vrijwilligers. Docentenhandleiding

auteur(s):

Deze handleiding is een docentenhandleiding bij het pakket ‘Werken met vrijwilligers’.

Uitgavejaar: 1992
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

State and civil society: voluntary work in eastern and western europe

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact