Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwiligerswerk

Tien inspirerende voorbeelden

auteur(s):

In deze publicatie worden een aantal voorbeelden gepresenteerd van het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en actief burgerschap door vrijwilligerssteunpunten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Gevolgen kredietcrisis voor het vrijwilligerswerk

Herhalingsonderzoek, juli 2009

auteur(s):

Uit dit onderzoek blijkt dat door de kredietcrisis de vraag naar vrijwilligerswerk blijft toenemen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

De toets doorstaan? Verminder de regeldruk voor vrijwilligers

auteur(s):

In deze uitgave worden vijf knelpunten waarmee het vrijwilligerswerk wordt geconfronteerd, besproken en oplossingen voorgesteld.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact