Handboek Lokaal Comité 2001

auteur(s):

In Nederland is in het kader van het “Internationaal jaar van vrijwilligers” 2001 dit handboek uitgegeven dat is bedoeld om hulp te bieden bij de oprichting van lokale comité’s en het uitwerken van concrete acties.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten een tweespan vormen en er geen tweespalt dreigt. Deze brochure schetst de resultaten van een studiedag over dit onderwerp.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Als vrijwilligers samen-werken met beroepskrachten

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat, zowel vanuit praktisch als vanuit ethisch deontologisch standpunt, de verhouding is tussen vrijwilligers en beroepskrachten en hoe ze kunnen samenwerken.

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Beroepskracht – vrijwilliger

auteur(s):

Op de achtergrond van een veranderende situatie van het vrijwilligerswerk in de maatschappij wordt in deze brochure vanuit verschillende invalshoeken de verhouding beroepskracht-vrijwilliger belicht.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering Across Europe (Belgium, Lithunia, Slovakia)

auteur(s):

In het kader van een reeks publicaties over het vrijwilligerswerk in Europa schetst deze uitgave het vrijwilligerswerk in België, Litouwen en Slavakije.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Documentatie

auteur(s):

Deze bundel bevat de teksten van de verschillende inleiders op een studiedag over ‘volwassenenvorming en vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Verslagboek van het Europees Colloquium

auteur(s):

De samenleving en de maatschappij evolueren. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Dit verslagboek schetst de noodzakelijke vernieuwing van het volwassenenvormingswerk die en het gevolg van is.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld (Samenvattend eindrapport)

Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk als weg naar integratie

auteur(s):

Dit verslag van een studiedag over dit thema handelt over de mogelijkheden, de knelpunten maar ook over de belangrijke randvoorwaarden als kader waarin het vrijwilligerswerk als weg naar integratie tot zijn recht kan komen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact