Vrijwillig, effectief en efficiënt

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft een concreet stappenplan voor het opstellen van een beleid van gemeenten voor een effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers

auteur(s):

In het kader van een intersectoraal onderzoek werd nagegaan welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de sectoren wat betreft werven en behouden van vrijwilligers, welke de sterke en zwakke punten zijn. In een bijlage zijn een hele reeks tips opgenomen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten bij maatschappelijke ondersteuning

auteur(s):

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de vermaatschappelijking van de zorg kan leiden tot succesvolle samenwerkingsverbanden tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact