Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad

auteur(s):

Dit onderzoek probeert een antwoord te vinden op de vraag: hoe kan afstemming en samenwerking tussen de overheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk in een multiculturele samenleving het best vorm krijgen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact