Vrijwilligers en beroepskrachten

Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie. Samenvatting

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten? Dit is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en beroepskrachten. Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten, is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Intercultureel vrijwilligerswerk

Ervaringen en tips

auteur(s):

Dit praktische boek geeft antwoord op de vraag waarom we zo weinig allochtonen in het vrijwilligerswerk zien. Ook mogelijkheden tot verbetering komen aan bod.

Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De nieuwe vrijwilligers

Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen

auteur(s):

In het eerste deel van voorliggend onderzoek wordt onderzocht in hoeverre allochtonen en autochtonen in Rotterdam deelnemen aan het verenigingsleven. De analyse van het tweede deel bracht enkele principes aan het licht die als richtsnoer kunnen dienen bij het betrekken van allochtonen bij het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten in Rotterdam

Verslag van een verkennend onderzoek

auteur(s):

Dit rapport geeft inzicht in de condities die van invloed zijn op de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en geeft tevens suggesties voor het bevorderen van de deelname.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact