Grensoverschrijdend gedrag: meldingsplicht

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin legt een meldingsplicht op, opdat alle meldingen over grensoverschrijdend gedrag ook bij de overheid gemeld worden. Met grensoverschrijdend gedrag wordt elk gedrag of interactie bedoeld dat de fysieke, psychische, seksuele of economische integriteit van één van de gebruikers of personen die een beroep doen op de organisatie, ernstig in het […]

Km-vergoedingen

Indexering kilometervergoeding De kilometervergoeding wordt traditioneel rond eind juni van elk jaar aangepast. Dat betekent dat de kilometervergoeding ook voor vrijwilligers aangepast is. Het maximumbedrag van de km-vergoeding bedraagt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023: 0,4170 euro/km. Lees hier hoe men tot dat bedrag is gekomen. Opgelet: volg de correcte spelregels en bescherm […]

Bedrijfsexpertise inzetten voor een uitdaging in jouw VZW

VV Bedrijfexpertise tracject Engage4

Engage4 brengt teams uit een bedrijf en een sociale organisatie samen en in een korte tijdsspanne gaan ze hun kennis en ervaring delen om een concrete uitdaging uit de dagelijkse werking van de sociale organisatie op te lossen. Dit heet competentie-gebaseerd bedrijfsvrijwilligerswerk, of ook skills-based employee volunteering of community engagement. Aanbod traject Engage4 Engage4 start […]

Activiteiten verslag van de hoge raad voor vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. Ondanks de pandemie werden veel adviezen opgesteld, in een poging de regelgeving omtrent vrijwilligerswerk duidelijk en correct te houden. In het verslag kan je lezen dat 2021 geen goed jaar was voor het vrijwilligerswerk, noch voor de Vrijwilligerswet. Opmerkingen en suggesties mag je […]

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk?

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk artikel17

Inleiding: werken is niet hetzelfde als arbeid verrichten Vrijwilligerswerk is iets anders dan arbeid verrichten voor een werkgever. Het onderscheidt zich ook wezenlijk van wat men Verenigingswerk noemt. Voor alle duidelijkheid, het Verenigingswerk is afgeschaft, er bestaat nu een regeling onder wat men Artikel 17 noemt. Je zal in veel teksten nog wel ‘verenigingswerk’ lezen. […]

Bioscoopticket winnen? Neem dan deel aan het onderzoek van Hogeschool VIVES!

Enquete cinema tickets

Enkele laatstejaarsstudenten (uit het Sociaal-Agogisch-Werk en Onderwijs) van de Katholieke Hogeschool VIVES voeren een onderzoek naar de verwachtingen, belevingen en ervaringen van jongeren (15 t.e.m. 30 jaar) en organisaties inzake de vrijwillige inzet van jongeren in de samenleving anno 2022. Dit onderzoek is in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en wil aan […]

Bestuursvrijwilligers hebben nood aan minder administratie en meer vormingen

1131 bestuursvrijwilligers vulden een online bevraging van Beweging.net in. Uit de survey blijkt dat de meeste bestuursvrijwilligers ouder zijn dan 60 jaar. Minder administratie en juridische taken kwam het vaakst voor als frustratie. En 30% van deze bijzondere groep vrijwilligers geeft aan dat vormingen of opleidingen zouden helpen. Ook een nieuwe helpdesk of een aanspreekpunt […]

Opnieuw verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding voor vaccinatie- en crisisvrijwilligers

Ook in 2022 vallen vrijwilligers in de coronacrisis onder de verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding. Vaccinatievrijwilligers en crisisvrijwilligers in de zorg rekenen dus op de maximale onkostenvergoeding van € 2705,97 voor het jaar 2022.  De verantwoordelijke ministers maakten dat zonet bekend via een nieuw Koninklijk Besluit. Vierde golf crisismaatregelen in het vrijwilligerswerk Dit besluit zag ook al […]

Meld je aan voor Wéldoeners

Geen woorden, maar Wéldoeners. Vanaf dinsdag 15 februari lanceert Radio 2 i.s.m. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw live on air de Wéldoeners-campagne. Al heel wat organisaties hebben hun vacatures aangemeld op wéldoeners.be. Vervolgens kunnen wéldoeners tijdens de Week van de Vrijwilliger even proeven van vrijwilligerswerk bij een organisatie naar keuze.  Blijf je graag op de hoogte? […]

Hoge Raad voor Vrijwilligers wijst op onwettige wijzigingen tijdens coronacrisis

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) stelt enkele onwettige wijzigingen voor vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis aan de kaak. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke is nl. verplicht om advies te vragen aan de Raad wanneer het om vrijwilligerswerk gaat. Toch heeft hij al bijna een jaar niet meer aangeklopt bij de Raad. Crisisvrijwilligers crisisvrijwilligers in […]

Binnenkort moeten vrijwilligers die met minderjarigen werken hun strafblad voorleggen

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Sport (Ben Weyts) willen vanaf het najaar van 2022 ook vrijwilligers en verenigingswerkers die met minderjarigen willen werken, een uittreksel van het strafregister laten voorleggen. Momenteel is dat al het geval voor leerkrachten en hulpverleners in het jeugdwerk. Maar de federale regering voorziet de […]

Reem geeft nieuwkomers een stem bij Femma Wereldvrouwen

Reem begon een nieuw leven dankzij vrijwilligerswerk Reem van Femma Wereldvrouwen Vrijwilliger Reem van Femma Wereldvrouwen vertelt over een nieuw leven in België, het geluk van buiten spelen met je kinderen en hoe vrouwen met een hoofddoek wel degelijk feministisch kunnen zijn.  Femma Wereldvrouwen is een fusie van de Femma beweging met 700 vrouwen en […]

Oproep: vrijwilligers gezocht voor deze vaccinatiecentra

Draag jij graag bij aan de grootste vaccinatiecampagne ooit? Ook voor de derde prik zoeken vaccinatiecentra nog vrijwilligers om mee de strijd aan te gaan tegen het virus. Daarbij vertrouw je op begeleiding, maatschappelijke voldoening en een verhoogde maximale forfaitaire onkostenvergoeding speciaal voor vrijwilligers die zich mee inzetten in de coronacrisis. Meld je aan bij […]

Maximale forfaitaire kostenvergoeding 2022 voor vrijwilligers

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks geïndexeerd. In 2022 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 36,84 euro per dag en 1.473,37 per jaar.  De forfaitaire kostenvergoeding is een systeem waarbij je kosten van vrijwilligers mag vergoeden zonder bijbehorende bewijsstukken. De maximale bedragen per jaar en per dag mag je niet overschrijden. […]