Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers. Twee adviezen voor een toekomstperspectief

Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers over de evaluatie van de wet van 3 juli 2005. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers over semi-agoraal statuut


Organisatie/instelling:

Uitgavejaar: 2016
Type:
Aantal pagina's: 32
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Documentcode: STA 0069

Ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de vrijwilligerswet heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers een evaluatie gemaakt van de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers en een reeks aanbevelingen geformuleerd ter verbetering. Een tweede hoofdstuk bevat een advies inzake de nood aan de uitwerking van een apart semi-agoraal tewerkstellingsstatuut.

Download als PDF

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact