Aanbevelingen voor het besturen van socialprofitorganisaties

Aandachtspunten en goede praktijken

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2010
Type:
Aantal pagina's: 45
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: BEL 0062
ISBN: 978-90-5130-694-1

Goed bestuur is een noodzaak voor een goede werking. Op vraag van enkele verantwoordelijken van socialprofitorganisaties werden door sleutelfiguren uit de sector 8 aanbevelingen van goed bestuur uitgewerkt. Elke aanbeveling werd aangevuld met een motivatie en enkele concrete aandachtspunten.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact