Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties

Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):
Mede-auteurs: Daru, Saskia
Organisatie/instelling:

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Documentcode: AL 0111

Burgerinitiatieven zijn nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Maar wat zijn burgerinitiatieven? Zijn het ook een soort vrijwilligersorganisaties of ontstaan ze juist waar vrijwilligersorganisaties tekortschieten? Kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties baat hebben bij samenwerking? Dit rapport pleit voor samenwerking waardoor voor beiden een win-win situatie kan ontstaan.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact