Activerend vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als activeringsinstrument, een handreiking voor gemeenten

auteur(s):
Mede-auteurs: Hofman, Els & Wilbrink, Ina
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2002
Type:
Aantal pagina's: 54
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Documentcode: OV 0052

Deze handleiding is geschreven voor gemeenten die vrijwilligerswerk een plaats willen geven in hun ‘activeringsintrumentarium’. In een eerste hoofdstuk vinden we een korte terugblik op de activeringsexperimenten en een verkenning van het terrein. Het tweede hoofdstuk gaat nader in op de doelgroep (bijstandsontvanger) en het derde focust op de vrijwilligersorganisaties. Het vierde hoofdstuk gaat nader in op de noodzakelijke ‘bemiddeling’ tussen beide. Het laatste hoofdstuk schetst een concreet stappenplan voor de invoering van een activeringsbeleid.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact