Allochtonen en vrijwilligerswerk

auteur(s):
Mede-auteurs: Tromp, E. & Oude Ophuis, R.
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Aantal pagina's: 144
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Documentcode: ALL 0010

Dit grondig onderzoek  zoekt een antwoord op drie clusters vragen. Een inventarisatie van de deelname aan het vrijwilligerswerk, de mate van participatie, het soort vrijwilligerswerk en de motivatie. Een analyse van de mate waarin algemene vrijwilligersorganisaties allochtone vrijwilligers betrekken en de knelpunten terzake. Een analyse van de ondersteuningsbehoeften om deelname van allochtonen te bevorderen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact