Binden vanuit de basis

Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties

auteur(s):
Mede-auteurs: Scholten, Cecil & Storms, Oka
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: WE 0055

Meerdere ontwikkelingen hebben een invloed op de coördinatie van het vrijwilligerswerk in de zorgsector. Onder andere beleidswijzigingen, de evoluerende taken die aan vrijwilligers worden toevertrouwd, een grotere diversiteit van mensen die zich aandienen voor vrijwilligerswerk vragen om een nieuwe manier van werken. Dit onderzoek is opgezet om een zicht te krijgen in de wijze waarop de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties worden georganiseerd.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact