Borging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers

auteur(s):
Mede-auteurs: Lam, Pallas & Edinga, René
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Documentcode: BEL 0041

Dit basiswerk over het opstellen van een degelijk vrijwilligersbeleid geeft uitleg over de verschillende onderdelen (visie op vrijwilligerswerk, positie van de vrijwilligers, taken en taakafbakening, rekrutering, selectie, onthaal, …) van een vrijwilligersbeleid. Er zijn ook voorbeelden opgenomen van organisaties die onderscheiden beleidsaspecten hebben uitgewerkt voor hun eigen vrijwilligerswerk. Een laatste onderdeel van de publicatie bevat schema’s en modellen om zelf aan de slag te gaan. Concreet gaat het om een inhoudsopgave voor het opstellen van een beleidsnota, een model vrijwilligersovereenkomst, een model voor het opmaken van een vrijwilligershandleiding, voor een communicatieplan, voor een jaarverslag, enz.

Download PDF 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact