EAT LOVE VOLUNTEER

Hoe vrijwilligers ondersteunen

auteur(s):
Mede-auteurs: Heylen Marleen


Uitgavejaar: 2017
Type:
Aantal pagina's: 151
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Documentcode: BEL0072
ISBN: 978 94 6337 042 4

De samenleving verandert. Ook de vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties stemmen zich hier best op af. In dit handboek formuleert de auteur aan de hand van het TRS-levensfasemodel (Taak-Relatie-Structuur) een antwoord op vragen die vrijwilligers, vrijwilligersbegeleiders en verenigingen zich stellen. Na een hoofdstuk over respectievelijk situering en verantwoording van het boek, worden in een derde hoofdstuk de levensfases en bijhorende kenmerken van een groep geschetst. In een vierde hoofdstuk worden nog een reeks kenmerken toegevoegd aan de hand van drie extra dimensies (taak-relatie-structuur). Een laatste hoofdstuk behandelt gepaste vormen van ondersteuning.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact