Eindrapport ‘EVC voor bestuurvrijwilligers’

auteur(s):
Mede-auteurs: Hambach, Eva
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2005
Type:
Aantal pagina's: 140
Rubriek(en):

Documentcode: EVC 0003

Vrijwilligerswerk biedt de kans om competenties aan te wenden en om nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes op te doen en te ontwikkelen. In een project dat hier wordt beschreven, werd een instrument en een methodiek ontwikkeld die aan vrijwilligers toelaat hun eigen portfolio samen te stellen. Tevens werd nagegaan of een volledig EVC-traject opportuun geacht wordt door de diverse doelgroepen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact