Evaluatieonderzoek vrijwilligerswerking bij de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers door de centra voor algemeen welzijnswerk

auteur(s):
Mede-auteurs: Verstraeten, Marijke & Souffriau, Anneleen
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Documentcode: WE 0052

Slachtofferhulp kampt met een stijgende werklast als gevolg van complexere dossiers en van een evolutie van een algemene benadering naar meer specifieke doelgroepen en categorieën. Dit heeft ook een invloed op de vrijwilligerswerking. Zo worden van vrijwilligers meer specifieke competenties gevraagd. Dit onderzoek gaat na wat de meerwaarde van een vrijwilligerswerking is, wat het potentieel en de grenzen van het vrijwilligerswerk en welke de benodigde randvoorwaarden ervoor zijn.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact