EVC geprofileerd

Een inventarisatie van EVC in de praktijk

auteur(s):
Organisatie/instelling:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2008
Type:
Aantal pagina's: 26
Rubriek(en):

Documentcode: EVC 0015

Met het voorliggend onderzoek wil MOVISIE zicht krijgen op ervaringen en acties van mensen die hebben deelgenomen aan een EVC-training

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact