Geleid vrijwilligerswerk. Over het vrijwilligerspotentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieën om het te bevorderen)

auteur(s):
Mede-auteurs: Meijs, Lucas & Ten Hoorn, Esther M.
Organisatie/instelling:

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Documentcode: AL 0079

Geleid vrijwilligerswerk is gebaseerd op een soepele interpretatie van de componenten ‘onbezoldigd’ en ‘onverplicht’ in de definitie van vrijwilligerswerk. De auteurs introduceren in de brochure een continuüm van ‘absoluut vrijwilligerswerk’ over ‘vrijwillig geleid’ en ‘verplicht geleid’ naar ‘geen vrijwilligerswerk’. De brochure bevat drie hoofdstukken: waar komt de vraag naar geleid vrijwilligerswerk vandaan? Wat is geleid vrijwilligerswerk? Enkele voorbeelden van geleid vrijwilligerswerk. Tot slot worden enkele consequenties geformuleerd voor het begrip vrijwilligerswerk zoals de voorspelling dat in organisaties meerdere termen naast elkaar zullen worden gebruikt onder de overkoepelende term ‘vrijwillige inzet’ en ‘burgerparticipatie’.

Download PDF

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact