Handboek Kwaliteitszorg voor lokale steunpunten vrijwilligerswerk

auteur(s):
Organisatie/instelling:

Uitgavejaar: 1995
Type:
Aantal pagina's: 118
Rubriek(en):

Documentcode: ST 0002

Vrijwilligers ambiëren kwaliteit.  Om die te bereiken is er nood aan adequate ondersteuning door vrijwilligerscentrales. Dit handboek wil hen hierbij helpen. In het eerste deel wordt het fenomeen ‘kwaliteit’ uitgebreid behandeld. Het tweede deel gaat na hoe kwaliteitsnormen kunnen worden vastgesteld voor de verschillende functies en taken van een vrijwilligerscentrale. Een  derde deel bevat een aantal hulpmiddelen die het aangaan van een kwaliteitstraject kunnen vergemakkelijken.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact